G slovo

Gabrijel, Gaber, Gabrijela – Gavrilo kao lično i biblijsko ime, Gabrijela je neubičajeno

reklame

garantirati – garantovati

generali: stožerni general – general armije

generali: general zbora – general pukovnik

generali: general pukovnik – general potpukovnik

generali:general bojnik – general major

general: brigadni general – nema konkretnog čina (prijelaz između pukovnika i general majora)

genij – genije

germa – kvasac

gesta – gest

glasnogovornik – portparol

glasovati – glasati

glasovir, klavir – klavir (pijanino za manji, uspravni klavir)

glazba – muzika

glazbalo – muzički istrument

glazbenik, glazbenici – muzičar, muzičari

glazbeni odgoj – muzičko vaspitanje

gledateljstvo, gledatelji – publika, gledaoci (u hrvatskom riječ publika ima šire značenje)

glede – u pogledu

gluh – gluv

gluhoća – gluvoća

gluhonjem – gluvonem

glodavci (npr. štakori) – glodari (npr. pacovi)

gljiva – pečurka (u srp. gljiva ima šire značenje, koristi se u znanosti)

gmaz – gmizavac

gnojivo, gnojiti – đubrivo, đubriti (gnojko – đubre, pogrdni izrazi u jezicima)

gol – go

golota – golotinja

gospa – gospojina

gospođa – arhaično i kolokvijalno gospoja

gospodična – gospođica arhaično i kolokvijalno gospojica

gospodarstvo – privreda

gostoljubivost – također ponekad gostoprimljivost

govornik – pored besednik

govorništvo – pored besedništvo

grabežljivac – grabljivac

grablje – također i grabulje

grah – pasulj

graničiti sa Mađarskom – graničiti se sa Mađarskom

grijati – grejati

gripa – grip

grm – također i žbun

gruda – grudva

gumb, dugme – dugme

gušterača – pankreas

loading...