L slovo

labuđe jezero – labudovo jezero

reklame

lanci – verige (lanci) (u srp. izvorno ime za lance su “verige”)

lani – lane (u smislu prošle godine)

Lastavica – Lasta

lastika – lastiš (guma za pritezanje rublja)

lažac – lažov

leća – sočivo (u srp. postoji više vrsta sočiva)

lemozina (u crkvi; milodar) – bir

Libanon – Liban

Libanonci – Libanci

lice – može i faca (riječ lice u srp. predstavlja osobu, a u hrv. prednju stranu npr. glave)

ličilac – bojadžija, bojadiser

ličinka (npr. kukca) – larva (npr. insekta)

liječnik – lekar

liječnica – lekarka

liječnički (pregled) – lekarski (pregled)

lijenčina – lenština, badavadžija

lijen – lenj

lijepo – lepo

lijevo – levo

likovni odgoj – likovno vaspitanje (školski predmet)

lipanj (juni) – jun ili juni

Litva – Litvanija

lisnica – novčanik, buđelar

lizaljka – lizalica

lokot – katanac

lončić (za kavu) – džezva (za kafu)

lopoč – lokvanj

lubenica – može i bostan

lubanja – lobanja

luftati (prozračiti) – luftirati (provetriti)

lužina – alkalija

loading...