D slovo

dalekovidnost – dalekovidost

dalekozor – durbin

reklame

dangubiti – također i arh. badavadžisati

definirati – definisati

dečko – također i momak

deka, dekica – ćebe, ćebence

demantirati – demantovati

demokracija – demokratija

desert – dezert

desetljeće – decenija, dekada

desetnik – desetar

dešnjak – desnoruk

deva – kamila

dezinficirati – dezinfikovati

Djed Božićnjak – Božić-bata

dječji vrtić – vrtić, obdanište

djevojka, cura – devojka

dika, ponos – ponos

dimnjačar – odžačar

dio čega – deo čega

dioba, dijeljenje – deljenje, deoba

dionica (ceste) – deonica (puta)

dionica – akcija, može i deonica (vrijednosni papir)

dionice – akcije ili deonice

dioničar – akcionar

diplomacija – diplomatija

diplomat – diplomata

diskutirati (debata) – diskutovati

dišni sustav – respiratorni sistem

dizalo – lift

djedica (od milja) – deka (od milošte) (deka je riječ za pokrivalo u hrv.)

djelokrug (zastarjelo domena) – domen (npr. djelokrug poslova koje obnašate)

djelatnik, (radnik) – radnik

djelomice – delimično

djelovati, (raditi) – raditi

djelovati vojno – dejstvovati

djeljenik, djelitelj – dividend, divizor

djetinji – dečji (npr. smijeh)

Dnjipro – Dnjepar (grad, ranije Dnjepropetrovsk)

dobar tek – prijatno

dogled – dvogled

doista – zaista

dojenče – odojče (u hrvatskom odojče je mlado od svinje, srpskom obratno)

doktorica – doktorka

dokučiti – shvatiti (u srp. dokučiti znači uzeti, ugrabiti)

domoljub – rodoljub

domoljublje – patriotizam

Domovina – Otadžbina

dopust – odsustvo

dopustiti – također i dozvoliti

dopuštenje – dozvola

dotepenac – dođoš

doseg – domašaj

doslovno – češće bukvalno

dosmrtno (npr. dosmrtna skrb o nekome) – doživotno (npr. doživotno izdržavanje nekoga)

dostava – snabdevanje (srp. dostava je delivery, snabdevanje je supply)

dragovoljac – dobrovoljac

društvo – udruženje

drvarnica, drvarna – drvara

drugamo – drugde (npr. ići)

družba – družina

družica – partnerka

Državni Sabor – Narodna Skupština

dugonja – dugajlija

duhan – duvan

dulje – duže

dulji – duži

duljiti, produljiti – odužiti

duljina – dužina

duljni metar – dužni metar

dupin – delfin

dušik – azot

dužina (geometrijski) – duž

dvjesto – dvesta

dvoboj – megdan (arh. turcizam)

dvojba – nedoumica

dvojiti – dvoumiti se

loading...