J slovo

jablan – topola

reklame

jaglac – jagorčevina

jantar – ćilibar

janje – jagnje

janjetina – jagnjetina

jakost (npr. struje) – jačina (npr. struje)

jamstvo – garancija

jamčiti – garantovati

jamac – jemac

jastučić – jastuče (mali jastuk)

jazavčar – jazavičar (vrsta psa)

je, jest – jeste

jednadžba – jednačina

jednoliko – jednolično

jeftin – može i jevtin, pravilnije je jeftin

jeftino – može i jevtino, pravilnije je jeftino

je li – da li

Jeruzalem – Jerusalim

jesenski – jesenji

jezgra, jezgrica – jedro, jedarce

jezični (jezik) – jezički (jezik)

jezikoslovlje, (lingvistika) – lingvistika

jezikoslovac, (lingvist) – lingvista

jezovito – jezivo

Job – Jov

Joha – Jova

Josip, Jozo, Joža – Josif, Jozev

jetra – može i džigerica

jetrica – džigerica (jelo)

jotacija – jotovanje

jučer – juče

juha – supa

juha-gušća – čorba

Juraj, Jure, Jurica – Đuro, Đorđe, Đuka

jurjevo – Đurđevdan

jušno – čorbasto

loading...