Š

šablona – šablon

reklame

šalica – šolja

šaka – pesnica

šaptati, šapće – šaputati, šapuće

šepati – hramati, ćopati

šepav – ćopav

šećemo – šetamo

šiba – prut

šiljilo, zašiljiti – zarezač, rezač, zarezati

šiška – šišarka

šišmiš – slepi miš

škare, škarice, nožice – makaze

škiljiti – čkiljiti

školjka (u WC-u) – WC šolja (školjka se u srp. koristi u smislu morska školjka)

škorpion, štipavac – škorpija (životinja i horoskopski znak)

škrabica (u crkvi) – birnica

škrinja – kovčeg

škrinjica – kovčežić

šoder, šuder (našodrati cestu) – šljunak (pošljunčati put)

šoderica – šljunčara (umjetno jezero nastalo iskapanjem šodera)

špaga – kanap

Španjolska – Španija

Španjolci – Španci

špinat – spanać

šport, sport – sport (stara hrvatska riječ šport ponovno se rabi u hrv.)

štakor – pacov

šteta, nesreća, nezgoda – kvar, havarija, udes

štihača – štijača

štimati – štimovati

štitnik – štit

što (nominativ Tko što) – šta (nominativ Ko šta) (hrv. primjer; što je s vama? / srp. primer; šta je sa

vama?)

štovatelj – poštovalac

štovati – poštovati

šutjeti – ćutati

šuti – ćuti

šutim – ćutim

šutke – ćutke

šumar – može i lugar

Švicarska – Švajcarska

Švicarci – Švajcarci

loading...