A slovo

Abraham – Avram

Afganistan – Avganistan

reklame

Afganistanci – Avganistanci

alkemija – alhemija

Amazona – Amazonija

akcijski – akcioni

aktualno – aktuelno

akcent – akcenat

akvarij – akvarijum

arhitekt – arhitekta

Armenija – Jermenija

Armenci – Jermeni

ateist – ateista

Atena – Atina (Atena često kao ime božice/boginje, za razliku od grada)

as (npr. u kartama) – kec, as

autobusni kolodvor – autobuska stanica

autopraonica – autoperionica

autorica – autorka

autocesta – autoput

Australac – Australijanac

loading...