K slovo

kakvoća, kvaliteta – kvalitet

reklame

Kardinal (na razini države) – Patrijarh (poglavar autokefalne pravoslavne crkve)

kaos – haos

kaotično – haotično

kat – sprat

kasnije – može i docnije

kava – kafa

kavana – kafana

kazalište – pozorište

kelj papučar – prokelj

kemija – hemija

kihanje – kijanje

kino – bioskop

kipar – vajar

kirurg – hirurg

kirurgija – hirurgija

klaun – klovn

klokan – kengur

klor – hlor

knjižnica – biblioteka

kolijevka – kolevka

kolodvor-željeznički, autobusni – veća stanica-železnička, autobuska

kolovoz (august) – avgust

kombinirano – kombinovano

komplicirano – komplikovano

komplicirati – komplikovati

konobar – kelner (koristi se i konobar)

kopača – ašov

koračnica – marš

kositar – kalaj

košarica – korpa

koštovnik, cjenovnik – cenovnik

kotač, kotači, kotačići – točak, točkovi, točkići

kotao – kazan

kuverat, kuverta – koverat, koverta

krafna – krofna

kralježnica – kičma

kralješci – pršljenovi

kralježnjaci – kičmenjaci

kras – krš (vrsta zemljišta)

krasno – divno

kriterij – kriterijum

Krist – Hristos

križ – krst

križati se – krstiti se (u hrvatskome jeziku “krstiti se” ima značenje za obred dobivanja imena)

krivnja – krivica

križaljka – ukrštenica

križanje – ukrštanje

križanja – raskrsnica

križari (Križarski ratovi) – krstaši (Krstaški ratovi)

krotitelj – dreser

kršćanstvo – hrišćanstvo

kršćani – hrišćani

krštenje – krštenje

kruh – hleb

krumpir – krompir

kućanica – domaćica

kućanstvo – domaćinstvo

kućepazitelj – domaćin

kuhar – kuvar

kuhati – kuvati

kuhinja – kuhinja, ali narodski i kujna, kuinja

kukuljica – ogrtač

kupaonica – kupatilo

kut – ugao (u geometriji), ćošak (ćošak neke prostorije)

kuta – kecelja

kutnik – ugaonik

kukci – insekti

kužiti – razumeti

kvalificiran – kvalifikovan

loading...