F slovo

falsificirati, krivotvoriti – falsifikovati, lažirati

reklame

fajrunt – fajront

fila – fil (npr. za kolače)

financije – finansije

financirati – finansirati

financijer – finansijer

frajer – mangup (tkđ frajer u značenju “momak dobrog izgleda”)

frajerčina – mangupčina

frajerisanje – mangupiranje

fronta – front (u hrv. meteorološki “hladna fronta”/ u srp. ima i drugo značenje, npr. ratni front, na hrv.

bojišnica)

fuga – fugna

fundacija – fondacija

loading...