Kako da se boriš sa manipulatorima: Nauči da kažeš NE - surovo, ali na finjaka!
Kako da se boriš sa manipulatorima: Nauči da kažeš NE - surovo, ali na finjaka!

Najvažnija stvar koju treba da imate na umu u vezi sa nasilnicima jeste da oni biraju one koje smatraju slabijima, tako da dokle god ostanete pasivni i popustljivi, sami postavljate metu

Psihološka manipulacija se dešava kada jedna osoba koristi drugu u svoju korist. Manipulator namerno stvara neravnotežu moći i iskorišćava “žrtvu” da služi njegovom ili njenom programu, piše stil.kurir.rs.

Preston Ni, stručnjak za komunikacije, nudi 8 jednostavnih načina kako da izbegnete da vam se ovo dogodi.

Znajte svoja osnovna ljudska prava

reklame

Jedina najvažnija smernica kada se bavite psihološki manipulativnom osobom je da znate vaša prava i prepoznate kada se krše. Sve dok ne naudite drugima, imate pravo da se zauzmete i branite svoja prava.

Kako da se boriš sa manipulatorima: Nauči da kažeš NE - surovo, ali na finjaka!
Kako da se boriš sa manipulatorima: Nauči da kažeš NE – surovo, ali na finjaka!

S druge strane, ako nanesete štetu drugima, možete da izgubite ta prava. Ovo su neka od naših osnovnih ljudskih prava.

Imate pravo da vas tretiraju sa poštovanjem.

Imate pravo da izrazite svoja osećanja, mišljenja i želje.

Imate pravo da postavite svoje prioritete.

Imate pravo da kažete “ne” bez osećaja krivice.

Imate pravo da dobijete ono što plaćate.

Imate pravo da imate drugačije mišljenje od drugih.

Imate pravo da se brinete i zaštitite se od fizičkog, psihičkog ili emocionalnog ugrožavanja.

Imaš pravo da stvorite svoj srećan i zdrav život.

Ova temeljna ljudska prava predstavljaju vaše granice.

Naravno, naše društvo je puno ljudi koji ne poštuju ta prava.

Psihološki manipulatori posebno žele da vam uskrate prava kako bi mogli da vas kontrolišu i iskoriste. Ali imate moć i moralni autoritet da se izjasnite da ste vi, a ne manipulator zaduženi za vaš život.

Održavajte distancu

Jedan od načina da se otkrije manipulator je da se vidi da li osoba koristi drugačija lica pred različitim ljudima i u različitim situacijama. Dok svi mi imamo stepen ove vrste društvene diferencijacije, neki psihološki manipulatori imaju tendenciju da idu do ekstrema, budu veoma uljudni prema jednom pojedincu i potpuno nepristojni prema drugom – ili potpuno bespomoćni u jednom trenutku i žestoko agresivni u sledećem.

Kada posmatrate ovakvu vrstu ponašanja od strane pojedinca na redovnoj osnovi, zadržite zdravu udaljenost i izbegavajte kontakt sa tom osobom, osim ako to apsolutno ne morate. Kao što je ranije pomenuto, razlozi za hroničnu psihološku manipulaciju su složeni i duboko usađeni u ličnost. Nije vaš posao da ih menjate ili spasavate…nastavak na sledećoj stranici…

loading...