SINDROM PETRA PANA
SINDROM PETRA PANA

Da li znate šta je SINDROM PETRA PANA: Kada se za nekoga kaže da ima sindrom Petra Pana, misli se na odraslu osobu koja ne preuzima odgovornosti u skladu sa njenim godinama i dužnostima. Izraženost karakteristika može varirati, ali je suština u tome da se osoba nalazi pred vratima odraslog doba, a nikako da ih otvori i zakorači dalje svojim putem.

Ponekad se pogrešno tumači kroz negovanje nekih hobija vezanih za detinjstvo, izražen humor ili druge tendencije vezane za dečji uzrast. Pogrešno tumačenje može biti povezano i sa ozbiljnim medicinskim stanjima koja imaju jasne dijagnostičke kategorije, kao što su depresija ili bolesti zavisnosti.

Šta mogu biti uzroci sindroma Petra Pana?

Ne postoji jasan, tačan razlog koji bi omogućio razumevanje navedenog sindroma. Različite teorije pokušale su da objasne moguće faktore, koji se ne mogu uzeti kao potpuna objašnjenja. Neke osobe koje su preživele iste okolnosti ipak neće razviti neodgovorno ponašanje.

reklame

Nedostatak discipline i granica tokom odrastanja. Nejasne granice, previše zaštitnički odnos roditelja prema detetu uz izostanak učenja o životnim veštinama, može dovesti do izbegavanja odgovornosti. Zapravo je reč o šoku koji osoba doživljava prelazeći iz faze kada je roditelj činio sve, kada je bila zaštićena i izolovana od bilo kakvih dužnosti i odgovornosti, u fazu kada se mora sama pobrinuti za sebe.

Iznenadni preokret u zahtevima mogao je imati i drugačiji scenario: postepeno uvođenje u svet odraslih, učenje veština i postepeno preuzimanje odgovornosti. Kao reakcija na nastali šok može se javiti izbegavanje obaveza i konstantna očekivanja od drugih, što sprečava prelazak u stadijum funkcionalne odrasle osobe.

Ne propustite: Dok on osvaja tebe, zapravo ćeš ti osvojiti njega: Ovo je najbolji način da započneš vezu

Zlostavljanje u detinjstvu nalazi se na drugom kraju kontinuuma. Odrasle osobe koje su preživele bilo koji oblik zlostavljanja u detinjstvu mogu imati osećaj da treba nadoknaditi detinjstvo, jednom kada se dosegne odraslo doba. Kako su konačno van domašaja zlostavljača, imaju moć i kontrolu nad sopstvenim životom. Umesto da je usmere ka funkcionalnom odraslom dobu gde će štititi sebe, mogu regresirati kroz oživljavanje neispunjenih potreba iz detinjstva.

SINDROM PETRA PANA
SINDROM PETRA PANA

Nostalgija ka detinjstvu. Kao prirodna pojava, kroz osvrtanje na faze odrastanja i značajne momente u njima, nalazi se u iskustvu svih ljudi. Problem nastupa kada se osoba previše fokusira na stvari iz prošlosti, navodeći je kao mnogo lepši period od sadašnjosti i budućnosti. Ovakvo razmišljanje sputava zdrave adaptacione procese i daje iskrivljenu sliku realnosti.

Ekonomska nesigurnost. Ukoliko je procena ličnih kapaciteta u neskladu sa realnim postignućima, može doći do potrebe da se načini beg od realnosti.

Ne propustite: Evo šta se desi kada se psihopata zaljubi u vas!

Nedostatak veština za odraslo doba. Nevezano za nivo obrazovanja, neke veštine i odgovornosti mogu promaći i ostati nenaučene. Plaćanje računa, kazni, pravilno raspolaganje prihodima i slično, teme su koje se ne obrađuju u školama i na fakultetima. Obrazovanje ipak ima značajan uticaj kroz učenje o odgovornostima, ulaganje truda, izlaganje frustracijama, raspolaganje vremenom.

nastavak na sledećoj strani

loading...