ljubav ERIH FROM - Umeće ljubavi: Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima - Čuveni citati o ljubavi

“Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.”

Erih From – autor čuvenog psihološkog eseja “Umeće ljubavi“, najviše se bavio fenomenom slobode (uglavnom lične, a delom i političke) i mehanizmima bega od slobode (bilo u obliku autoritarnosti, destruktivnosti ili konformizma), s obzirom da je slobodu veoma teško podneti, kao i fenomenom otuđenosti u savremenom svetu. Pod njom se podrazumeva sveti zadatak svakog ljudskog bića da samo otkrije odgovor na pitanje: šta je suština moje egzistencije?

Skoro da nema važnijeg zadatka odnosno cilja u čovekovom životu, koji je u toj meri bitan i započinje s takvim entuzijazmom, a tako često se završava porazom, kao što je ljubav, kaže From.

Danas vam donosimo neke od njegovih najcitiranijih misli:

reklame

From kaže da je ljubav vrsta umetnosti, poput slikarstva, muzike, poput zanata, npr. drvodeljstva i najzad, poput medicine ili inženjeringa. Da bismo postali umetnici ljubavi, potrebno je udružiti teorijsko i praktično znanje i doći do višeg, trećeg stepena znanja, koji on naziva intuicijom.

“Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.”

“Za većinu ljudi danas, pojam ljubavi podrazumeva da vas neko voli, a ne da ste vi sposobni da volite.”

“Ako je osoba sposobna produktivno voleti, ona voli i sebe; ako voli samo druge, tada uopšte nije sposobna voleti.”

“Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.”

“Ljubav je umeće; dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu.”

“Majčina ljubav je mir. Ne treba je dostizati, treba je zaslužiti.”

“Sebične osobe nisu sposobne da vole druge, ali isto tako nisu sposobne ni da vole sebe same.”

“Ljubav je jedini razuman i zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije.”

“Ljubav nije rezultat seksualnog zadovoljenja, već je seksualno zadovoljenje rezultat ljubavi.”

“Je li ljubav umetnost? Tada zahteva znanje i napor!”

“Kreativnost zahteva hrabrost da se ne držiš sigurnosti.”

“Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.”

From kaže da nije toliko bitno koga volimo, odnosno ko je objekat naše ljubavi, koliko da li umemo da volimo, a pojedinci se po tom kapacitetu veoma razlikuju.

“Paradoksalno, sposobnost da se bude sam, uslov je da se bude sposoban voleti.”

“Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje.”

Vrste ljubavi – razlika između zrele i nezrele ljubavi:

  • Infantilna ljubav prati načelo: Volim te jer me voliš.
  • Zrela ljubav prati načelo: Voljen sam jer te volim.
  • Nezrela ljubav kaže: Volim te, jer mi trebaš.
  • Zrela ljubav kaže: Trebaš mi, jer te volim.

izrekeicitati.net / samoobrazovanje.rs

loading...