PROČITAJTE LJUDE

OČI

Duboke oči znak su posmatrača

Pogledate li osobu sa strane, primetićete da su joj oči duboko usađene. To su osobe koje vole mnogo da posmatraju stvari i situacije oko sebe i na osnovu toga donose zaključak o događajima. U razgovoru sa njima možda ćete imati utisak da vas osoba ne sluša, jer celo vreme dok vas sluša analizira svaku vašu reč i ispituje njihovu valjanost.

Ispupčene oči su radoznali

reklame

Mogu biti veoma energični i kao da žele da učestvuju u svemu što se dešava. Ne podnose da ih se ignoriše, to je za njih velika uvreda, pogotovo ako je reč o većoj grupi ljudi. Pokušajte im pristupiti tako da uvek naglasite njihovo ime kada imate neku važnu primedbu, odnosno tako da im posvetite malo vremena.

Ravne oči oznaka su staloženih

Takve osobe imaju vrlo uravnotežen pristup u raspravama o nečem novom. Oni poseduju kvalitete koje su posrednik između onih sa ispupčenim i onih koji imaju duboko postavljene oči. Uopšteno su dobri pregovarači i miritelji te dobro utiču na atmosferu u kojoj ima puno različitih mišljenja. Često vam mogu dati dobar savet.

Približene oči skrivaju sklonost detaljima

Udaljenost proverite tako da vam prijatelj sa strane proceni može li između vaša dva oka stati još jedno. Ako je rastojanje mala, verovatno je reč o osobi koja ima sklonost prema detaljima. Ta osoba ima snažnu sposobnost koncentracije, ne voli kada je ometaju. Često se bavi detaljima na koje drugi ne obraćaju pažnju. Vrlo teško podnose promene temperature, saobraćajne gužve i spoljne uticaje.

Razmaknute oči imaju vizionari

Ova osoba uvek voli sagledati stvari sa visoka, odnosno iz daljine, kao celinu i na osnovu toga donosi zaključke. Ne opterećuje se delom problema, ne raščlanjuje ih. Može izgledati sporo, ali u situacijama u kojima treba da odluči o kompleksnom problemu teško se snalazi i treba joj puno vremena da na osnovu detalja zaokruži celu sliku.

PROČITAJTE LJUDE

loading...