Šta je NADŽAK BABA? Ne, to nije baba koja sedi na džaku, već nešto mnogo opasnije!

Šta je NADŽAK BABA? Ne, to nije baba koja sedi na džaku, već nešto mnogo opasnije!

“Šta sediš tu i zvocaš samo, ko neka nadžak baba?” – sigurno ste ovaj izraz nekad čuli od starijih članova porodice. Ako ste se ikad zapitali šta “nadžak baba” tačno znači i odakle potiče izraz, imamo odgovor i ne – nije baba koja sedi na džaku…

Nadžak-baba je zla, svadljiva ili džangrizava osoba (najčešće ženska), ili, uopšte, osoba nezgodne naravi.

Nadžak je turcizam koji imenuje staro, davno zaboravljeno, hladno oružje, ali i oruđe kojim se nekada radilo na njivi. To je bio deo starinske bojeve opreme, hladno oružje na dugačkoj dršci, vrsta buzdovana koji sa jedne strane ima sekiricu, a sa druge dugačke uši ili malj. Nadžakom se, dakle, nekad borilo u bitkama, ali se njime i tesalo, cepalo, a ponekad i kopalo.

Njemu je kasnije u pogrdnom značenju dodat pojam baba, i tako je nastao izraz nadžak-baba, kako bi što uverljivije bila nazvana žena naopake naravi koja svojim zlim jezikom seče i udara kao nadžakom. Izraz je kasnije, u proširenom značenju (džandrljiva osoba uopšte), prenesen i u književni jezik, iako je turcizam nadžak odavno izašao iz upotrebe, pa je gotovo sasvim i zaboravljen.

kurir.rs