Na seoskom sajmu jedan crnački dečak  gledao je čoveka koji je prodavao balone. Očigledno, čovek je bio dobar trgovac, s obzirom da je pustio crveni balon da se visoko digne u vazduh i tako privukao veliku pažnju bezbrojne dece, mogućih malih kupaca.

 

 

reklame

Zatim je pustio plavi balon, pa žuti, pa beli… Svi su se dizali u nebo sve dok nisu nestali iz vidokruga. Dečačić je dugo gledao u crni balon, a zatim upita prodavca:

“Gospodine, ako pustite taj crni balon, hoće li se i on onako visoko dići kao i drugi?”

Prodavac balona srdačno se nasmeši dečaku, zatim pusti konac koji je držao crni balon i dok se balon dizao visoko u vazduh, reče:
“Sinko, nije u pitanju boja. Ono što je u njemu diže ga u vazduh da visoko leti.”

alternativainformacije.com

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.