Orgazam = mala smrt / Penis = rep.

Koja skrivena i doslovna značenja stoje u korenima i koje je poreklo reči vagina, penis, felacio, testis, blow job, auparištaka, kunilingus, masturbacija, onanija, kondom, orgazam…?

reklame

best-friends-329333_640

Tako na primer reč “testisi” vode poreklo iz rimskog zakona, dok je “penis” rep,

VAGINA VS PENIS
U doslovnom prevodu sa latinskog, reč vagina znači “korice za mač”. (Ništa čudno, seks već bar dva milenijuma ima konotaciju osvajačkog pohoda). Iako bi bilo za očekivati da onda penis na latinskom znači “mač”, sasvim neočekivano, znači samo “rep”. Ako je za neku utehu, na staroengleskom penis znači “izdanak”. Ispostavlja se da su čak i u uzvišenom latinskom jeziku postojale nepristojne reči, a jedna od takvih je “mentula” (odgovara joj naša ružna reč za nešto lepo: qrac). U doslovnom značenju, mentula je “mali um”.

TESTISI U RIMSKOM ZAKONIKU
Reč testis vodi poreklo iz rimskog zakona. Na latinskom, testis znači svedok (eng. testify = svedočiti), a upotrebljavana je u zakonskom principu “Testis unus, testis nullus” – što znači da je imati samo jednog svedoka isto što i nemati svedoka uopšte. Da bi nečije svedočenje bilo važeće na sudu, moralo bi biti potvrđeno od strane bar još jednog svedoka. Pošto su svedoci uvek dolazili u nerazdvojivom paru – značenje je prošireno na muške polne žlezde koje su isto tako uvek jedna uz drugu. Prema nekim tumačima, rimski svedoci držali su ruku na testisima dok su govorili pred sudom.

NEVEROVATNO TAČNO: Odaberi krug i saznaj šta ti nedostaje u životu!

POHVALE ORALISANJU
Prevedeno sa latinskog, felacio je – sisanje. U staroj grčkoj oralno zadovoljavanje muškarca označavalo se izrazom “sviranje flaute”. Kama sutra ‘odnos ustima’ naziva čudnim imenom – auparištaka (i posvećuje mu celo jedno moralističko poglavlje, preporučujući jedino evnusima da se usavršavaju u tom umeću). U viktorijansko doba, reč “blow” bila je sleng za ejakulaciju, a “blowsy” za prostitutku, pa odatle široko prihvaćen termin “blow job”. Reč kunilingus nastaje spajanjem imenice cunnus (nepristojna latinska reč za vaginu) i glagola linguere (lizati). U izvornom značenju ne označava sam akt oralnog zadovoljavanja žene, nego osobu koja izvršava tu svetu dužnost.

SEKSUALNO SAMOUZNEMIRAVANJE
U korenu reči masturbacija je latinski glagol masturbare čije pravo značenje nije sasvim razjašnjeno, a jedno od mogućih značenja bilo bi “uznemiravati (se) rukom” (manus = ruka; turbare = uznemiravati). Drugi termin, onanisanje, trebalo bi da se odnosi na zaludno rasipanje semena, pre nego na samozadovoljavanje. Poreklo ove reči je u biblijskoj priči o Onanu koji je odbio da se povinuje svim pravilima leviratskog braka (brak sa bratovljevom udovicom u službi produženja vrste). Znajući da se prema leviratskom zakonu začeto dete ne bi smatralo njegovim naslednikom, Onan je praktikovao prekinuti snošaj pri seksualnom odnosu sa snahom. Naravno, takav prekršaj rezultirao je smrtnom kaznom…

DOKTOR KONDOM
Reč kondom prvi put je zabeležena tek početkom 18. veka iako su kondomi u nekom obliku postojali još u starom Egiptu i antičkoj Grčkoj. ‘Urbane legende’ izum kondoma dovode u vezu sa bludnim radnjama engleskog kralja Čarlsa II. Kada je kralj od dvorskog lekara zatražio efikasnu zaštitu od sifilisa – dobio je nauljeno ovčije crevo. Vispreni lekar prezivao se Kondom (ili Erl od Kondoma). Naravno, nema nikakvih istorijskih dokaza o postojanju dr Kondoma, a životinjska creva upotrebljavana su i pre rođenja Čarlsa II. Pravo poreklo reči je nepoznato, a pretpostavlja se da latinski koren znači “kutija”.

VELIKO O
Orgazam – od grčke reči orgasmos izvedene od glagola organ (nabreknuti, uzbuditi se, sazreti za…). Francuski izraz “La petite mort” je metafora za orgazam, a znači “mala smrt”. U detaljnijem razjašnjavanju ovog pojma rečnici definitivno nisu ni od kakve koristi, pa se preporučuje terenski rad naspram zaludnog kabinetskog istraživanja.

 

IZVOR: 021.rs

loading...