Određivanje kamenčića za pozitivni i negativni odgovor

Neki pesomanti nasumično određuju i oblutke koji će služiti za afirmativan i negativan odgovor, ali možete ih izabrati i uz pomoć malog eksperimenta dok ste opušteni. Odredite oblutak koji će vam davati odgovor “da” postavljanjem pitanja na koje znate odgovor. Na primer, pitajte ga da li se zovete Marija i bacite oba oblutka.

Onaj koji padne bliže orijentacijskom kamenu trebao bi vam služiti za afirmativne odgovore. Ponovite postupak postavljajući pitanje na koje je točan odgovor “ne”. Ako ovaj put onaj drugi oblutak padne bliže orijentacijskom, nema dvoumljenja da je on namenjen negativnim odgovorima.

reklame

Ako ne uspete li iz prve da prepoznate koji bi oblutak trebalo da  služi za koji odgovor, ponovite eksperiment u što opuštenijem stanju duha. Nezavisno od toga kako ste odredili koji će vam kamenčić služiti za potvrdan, a koji za odričan odgovor, sad je vreme da ijedan i drugi napunite odgovarajućom energijom.

Punjenje kamenčića energijom

Uzmite kamenčić namenjen davanju potvrdnog odgovora i držite ga u ruci. Dišući polako, duboko, iz stomaka, napunite ga pozitivnom energijom. Ponavljajte u mislima da je to oblutak koji će vam redovno davati odgovor “da”. Neka taj obred traje onoliko dugo koliko osećate da je potrebno.

Ponovite postupak s drugim kamenom i ispunite ga energijom negativnog predznaka kako bi vam davao odgovor “ne”. Napominjemo da u svrhu ove metode proricanja pojmovi pozitivno i negativno ne znače dobro i zlo, niti poželjno i nepoželjno.

GATANJE KAMENČIĆIMA: Da li vam se smeši nova ljubav - otkrijte uz pomoć oblutaka na plaži

Postupak proricanja

Zamislimo da želite da saznate da li imate šanse da osvojite simpatiju s plaže. Izaberite podlogu za gatanje. To može biti pesak na plaži, betonska površina ili veći sto. Položite orijentacijski kamen na tlo i držite u zatvorenoj ruci oblutke za “da” i “ne”. Zatvorite oči, dišite polako i duboko i ne mislite ni na šta osim na pitanje.

Usredsredite se na pitanje, a ne na odgovor koji biste želeli da dobijete. Ako oblucima sugerišete odgovor, narušićete njihove energije i obezvrediti proricanje. Želite li da vam obluci pomognu, budite spremni da prihvatite bilo koji od dva moguća odgovora.

Kad vas obuzme duševni mir i ravnodušnost prema odgovoru, protresite oblutke u zatvorenoj ruci i bacite ih na tlo. Pogledajte koji je oblutak pao bliže orijentacijskom kamenu. Što je oblutak bliži orijentacijskom kamenu, to je odgovor snažniji i naglašeniji.

Ako želite pitati još nešto o istoj temi, novo pitanje oblikujte na temelju saznanja koje ste dobili prvim bacanjem. Na primer, ako ste na pitanje “mogu li osvojiti simpatiju s plaže” dobili odgovor “da”, možda želite doznati i hoće li se moguća veza održati i nakon leta.

Sad se koncentrišite na to pitanje i ponovite postupak. Ako su obluci jednako udaljeni od orijentacijskog kamena, tada je odgovor nejasan pa bacanje treba ponoviti. Možda ste dvosmisleno oblikovali pitanje, ili se niste dobro koncentrisali na njega, ili energija prirode u ovom trenutku ne može odgovoriti ni s “da” ni “ne”. Postupak možete ponoviti, no nemojte to pokušavati više od 5 puta, i pripišite kamenu onaj odgovor koji je češće označavao.

GATANJE KAMENČIĆIMA: Da li vam se smeši nova ljubav - otkrijte uz pomoć oblutaka na plaži

Postavljajte samo važna pitanja

Naziv pesomantija dolazi od grčkog ‘pessos’ (obli kamenčić) i ‘manteia’ (proročanstvo). Srodna ovoj tehnici je litomantija – gatanje s kamenjem raznog oblika, od grčkog ‘litos’ (kamen). Pri gatanju ne postavljajte trivijalna pitanja da ne biste uzalud trošili energiju oblutaka. Pitajte samo ono što vam je zaista važno.

GATANJE KAMENČIĆIMA: Da li vam se smeši nova ljubav - otkrijte uz pomoć oblutaka na plaži

Dodavanje četvrtog kamenčića

Kad osetite da vam obluci daju istinite odgovore, možete dodati i četvrti, koji će predstavljati odgovor “možda”. Treba biti jednake veličine kao i oni za “da” i “ne”, ali različite boje. Uključite li u gatanje oblutak za “možda”, bacate tri oblutka. Ako oblutak koji signalizira “možda” padne najbliže orijentacijskom kamenu, situacija je neizvesna.

Složenija gatanja zahtevaju veći broj oblutaka jednake veličine, od kojih je pola svetlih i tamnih. Prikupite ih po 11 ili 13 od svake boje i držite ih u kovčežiću. Povucite se na mirno mesto, opustite i koncentrišite na pitanje, pa nasumce izvucite jedan oblutak iz posude. Ako ste izvukli svetao kamen, odgovor je potvrdan, a u suprotnom je odričan.

24sata.hr

loading...