Fatalne ljubavi horoskopa
Fatalne ljubavi horoskopa

Fatalne ljubavi horoskopa: Svaka ljubav je drugačija. Ako se uslovno napravi poređenje među njima, postoje one koje astrolozi nazivaju fatalnim i najjačim. To su karmičke ljubavi koji u uporednom horskopu imaju jasne pokazatelje.

 

Postoji više vrsta karmičkih odnosa, neki oblici karmičkih zadatka su teži, neki malo manje, ali nijedan nije lak. Pitanje je da li će dve osobe da ostvare svoju ljubav i prevaziđu i pobede karmičke izazove.

reklame

Konjukcije su najjači pokazatelji karmičkih odnosa. Ako je konjukcija egzaktna ili je u pitanju mali orbis tu je veoma jaka karmička vezanost. Tako je i sa svim ostalim aspketima. Ovde ću opisati samo neke od njih. Spoj planeta i čvorova priča o tim davnim, prošlim odnosima, a i onima koje se nastavljaju u ovoj inkarnaciji. Južni čvor je nešto kroz šta smo već prošli, a Severni Čvor su iskustva, zadaci koji nas čekaju da ih doživimo.

Fatalne ljubavi horoskopa
Fatalne ljubavi horoskopa

Mesec jedne osobe u konjukciji sa Južnim čvorom druge:

Ona: Kao da sam ga već negde srela…

On: Siguran sam da sam je negde video, kako sam mogao da zaboravim gde je to bilo…

Ovde su u prošlom životu emocije bile veoma jake, sama konjukcija ukazuje na prodiča, ali i bračni odnos. Nosi sa sobom ljubav koja je se raspršila i koja nije bila ispunjena povredama duše i osećanja osobe čiji je Mesec. Ali negde kod osobe čiji je Južni Mesečev čvor postoji potreba da to ispravi. Pitanje je da li će uspeti ovog puta jer ova kombinacija najčešće donosi jake emocije,, ali opet krenu putem razočarenja. Naravno to sve zavisi od aspekata sa drugim planetama i položaju dispozitora. Položaj ukazuje na odnos deteta i majke, kao i onaj osećaj kad mislite da partner u vama traži majčinsku figuru.

Fatalne ljubavi horoskopa
Fatalne ljubavi horoskopa

Mesec jedne osobe u konjukciji sa Severnim čvorom druge:

Evo je ljubav koja nam polako prilazi a koju ćemo osetiti veoma jako. Negde smo stali i sad nastavljamo put, ali u pozitivnijem smislu. Samo ne smemo ponavljati greške. A to je jako teško jer se ničega ne sećamo. I ovo je priča o jakoj ljubavi i može se ostvariti u potpunosti ako su osobe na visokom nivou svesti. Samo malo je potrebno. Ova kombinacija ukazuje na hramoničan, ispunjen odnos ukoliko su ostali planetrani aspketi povoljni. Simbolizuje potomstvo. Zbog ljubavi živimo, zar ne ?

Sunce jedne osobe u konjukciji sa Južnim i Severnim čvorom druge:

Ova kombinacija predstavlja veoma jaku karmičku vezu. Osoba čije je Sunce je drugoj osobi u nekoj od prošlih inkarnacija bila veoma važna. Taj osećaj je prati i sada.

Vidimo očinsku figuru, porodičnu povezanost. Ukazuje na osobu koja je bila podsticaj drugoj u mnogim životnim iskustvima. Ako su ostali aspekti osobe će zajedno doći do ispunjenja, uzajamnog pomaganja i iskrenog prijateljstva. Ako su nepovoljni aspketi odnos će biti težak, jako napet i neispunjavajući. Osoba čiji su čvorovi može biti u senci osobe čije je Sunce.

(nastavak na sledećoj strani)

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.