ŠTA JE AUTIZAM: Ne, to nije mentalno oboljenje, a osobe sa autizmom mogu postići sve što može

Nakon čitanja brojnih komentara na vest o sramnom potezu naše avio kopanije, shvatili smo da ljudi u Srbiji ne znaju razliku između šizofrenije i autizma. Zbog toga smo rešili da odgovorimo na pitanje:

Šta je autizam?

Autizam je složeni razvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve 3 godine života. Mnogi stručnjaci veruju da ovaj problem nije izazvan jednim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Ispoljava se kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom razvija drugačije.

Uprkos početnim verovanjima u suprotno, autizam nije retka pojava. Poznato je da, ukoliko se podrazumeva ceo spektar autističnih poremećaja, poremećaj može uticati na skoro 6 od 1000 osoba.

reklame

Autizam može da se desi svakoj porodici, bez obzira na rasnu, nacionalnu i etničku pripadnost, socijalni i ekonomski status, i četvorostruko je učestaliji kod dečaka nego kod devojčica.

Rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces su ključni za decu sa autizmom. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikacione veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza autizma se postavlja na osnovu posmatranja ponašanja. Ukoliko su u ponašanju prisutna sledeća tri elementa…

problemi u komunikaciji što podrazumeva teškoće u razumevanju i usvajanju svih oblika komunikacije (izraz lica, gest, razvoj govor);
problemi u socijalnim odnosima koji podrazumevaju poteškoće u uspostavljanju veza sa drugim ljudima i nemogućnost prilagođavanja zahtevima sredine;
ograničeni i ponavljajući oblici ponašanja koji se manifestuju kroz ponavljanje istih pokreta, radnji, reči i interesovanja i kroz težnju ka istovetnosti i otporu prema promenama:
…onda se sa sigurnošću može reći da se radi o autizmu.

Učestalost javljanja?

Prema najnovijim podacima autizam se javlja kod 20-60 dece na 10 000 rođenih. Učestalost autizma je ista u svim sredinama bez obzira na rasnu, nacionalnu ili etničku pripadnost, socijalni ili ekonomski status.

Uzroci autizma?

Mnogi stručnjaci veruju da ovaj složeni problem nije izazvan jednim jedinim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisnje.

Šta autizam nije?

Danas se sa sigurnošću može reći da:

  • autizam nije mentalna bolest
  • deca sa autizmom nisu nevaspitana deca sa problemima u ponašanju
  • autizam ne nastaje zbog “hladnih” roditelja koji nedovoljno obraćaju pažnju na svoju decu
  • autizam ne nastaje zbog emocionalne lišenosti i stresa

Tačno je…

  • da su osobe sa autizmom osećajne (emotivne)
  • da osobe sa autizmom žele komunikaciju
  • da osobe sa autizmom mogu da se obrazuju
  • da osobe sa autizmom mogu da rade

Kako pomoći?

Postoji mnogo programa za pomoć i rad sa osobama sa autizmom ali nijedan nije podjednako dobar i dovoljan za svakoga. Zbog toga u kreiranju individualnih programa moraju da učestvuju svi neposredno zainteresovani: osobe sa autizmom koliko god je to moguće, roditelji, članovi porodice, medicinsko osoblje, terapeuti i angažovani stručnjaci.

Važno je znati…

Rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces su ključni za decu sa autizmom. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikativne veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

Karakteristične odlike ponašanja dece sa autističnim spektrom

NEZAINTERESOVANOST

PRILAZE DRUGIMA UZ POMOĆ I PODRŠKU ODRASLIH

KADA IM SE NEKO OBRAĆA, NE REAGUJU

KORISTE RUKU ODRASLOG DA DOĐU DO ONOG ŠTIO ŽELE

SMANJENA MOGUĆNOST ZA IMITATIVNU KREATIVNU IGRU

PREDMETIMA SE BAVE NA STEREOTIPAN NAČIN, OKREĆU IH, REĐAJU…

PONAVLJAJU REČI ONAKO KAKO IH ČUJU

NEMAJU INTERESOVANJE ZA DRUGU DECU

GOVORE TAKO ŠTO ČESTO PONAVLJAJU ISTI SADRŽAJ

PONAŠAJU SE JEDNOLIČNO

NE USPOSTAVLJAJU KONTAKT POGLEDOM

IMAJU NEOBIČNE POKRETE

POVREMENO SE SMEJU BEZ VIDLJIVOG RAZLOGA

MOGU DA RADE NEKE STVARI JAKO DOBRO I BRZO ALI NE I ONE KOJE PODRAZUMEVAJU RAZUMEVANJE SOCIJALNIH ODNOSA

Autistični genijalci

Možda vam nije poznat podatak da veliki broj dece sa autizmon na svetu pokazuje znakove genijalnosti. Od davnina se ovaj poremećaj pažnje usko vezuje za visoki koeficijent inteligencije. Nije pravilo, ali dovoljno često autizam i genijalnost dolaze u paru.

Radi se o tome da tim ljudima autizam oduzima s jedne strane (neprilagođeni su u društvenim odnosima), ali ih sa druge strane bogato daruje selektivnom koncentracijom koja im pomaže da dublje proniknu u probleme i nađu rešenja tamo gde drugi još ne vide ni problem.

Autizam nije mentalna bolest tipa psihoze ili šizofrenije, nije telesni poremećaj, nije zarazan i nije agresivan. Nažalost, u ovim uslovima, to znaju samo roditelji, njihovi bliski prijatelji i rodjaci i oni koji sa tom decom rade. Osobe sa autizmom, iako ograničenih socijalnih i emocionalnih kapaciteta, po pravilu imaju natprosečno razvijene druge veštine.

Mnoga autistična deca izuzetno su talentovana za muziku, umetnost, rešavanje matematičkih zadataka, nauku uopšte…

Mnogi, naročito deca sa blažim oblicima autizma, uopšte ni ne moraju da pohađaju specijalne škole, već im je samo potreban strpljiviji pristup, dodatna mentalna stimulacija u razvoju i mnogo, mnogo ljubavi. Oni su sposobni za sve za šta su sposobna i “normalna deca” – često i više od toga, samo su ti potencijali dublje zaključani u njihovom umu.

autizam.org.rs / besnopile.rs / danas.rs

loading...