bruce lee

Stvarno samopoštovanje je uključivanje unutrašnjeg sistema vrednosti sa stvarima u svetu oko nas,” savetovala je Anna Deavere Smith mladim umetnicima. Samopoštovanje je upravo ono što kinesko-američki umetnik, filozof, i reditelj Bruce Lee (27. novembar 1940. – 20. jul 1973.) istražuje u jednom od svojih dela, a koja su sakupljena u kolekciji – Artist of Life. To je  neprocenjiva štampana kompilacija njegovih, ranije neobjavljenih, privatnih pisama, beleški, eseja i pesama.

 

U eseju “Strastveno stanje uma”, čije delove prenosi sajt “Brain Pickings”, Lee je napisao:
Možemo da proniknemo u druge jedino kada proniknemo u sebe. Nedostatak samosvesti čini nas vidljivim; duša koja samu sebe poznaje je neprozirna.
… Da bismo postali drugačiji od onoga što jesmo, moramo da budemo svesni onoga što jesmo… Ipak, uočljivo je da su oni koji su najviše nezadovoljni sobom i koji najviše žude za novim identitetom, upravo oni koji imaju najmanje svesti o sebi. Okrenuli su se od neželjenog sebe i bez pravog pogleda na samog sebe. Rezultat toga je da najnezadovoljniji ne mogu ni da prikriju ali ni da postignu pravu promenu duše. Oni su transparentni, i njihove neželjene  osobine ostaju uprkos svim pokušajima da promene sebe.”

reklame

https://www.youtube.com/watch?v=gvVu5JjNE88

Manjak samopoštovanja, smatra Lee, čini da dopuštamo drugima da nam kažu ko smo. (Učeći da to ne radimo jeste naša najteža i najvažnija životna lekcija):

“Imamo više vere u ono što imitiramo, što želimo da budemo, nego u ono što zaista jesmo. Ne možemo imati osećaj apsolutne sigurnosti od svega što ima korene u nama. Najdirljiviji osećaj nesigurnosti dolazi od samoće; nismo sami kada imitiramo. To je zajedničko svima nama. Mi smo ono što drugi kažu da jesmo. Poznajemo sebe preko glasina.”

Postoji nedoumica oko toga šta je ponos a šta samopoštovanje. Lee daje krucijalnu razliku:

“Ponos je osećaj vrednosti koji dolazi od nečeg što nije deo nas, dok samopoštovanje dolazi od postignuća i potencijala nas samih. Ponosni smo kada se identifikujemo sa imaginarnim sobom, lider, svetac, kolektivno telo imovine. Postoji strah i netolerantnost u ponosu, beskompromisnost i neosetljivost. Što je manje vere u sebe, veći je imperativ za potrebom da se bude ponosan. U jezgru ponosa je samo-odbacivanje.”

Lee ističe kako ponos može da bude i opasan. Kada je samopoštovanje nedostižno, pojedinac koji drži do svoje autonomije postaje veoma “eksplozivan entitet”. Taj pojedinac uranja u potragu za ponosom – koja je eksplozivna zamena za poštovanje. Sva društvena previranja i nemiri imaju svoje korene u krizi individualnog samopoštovanja, koje se odražavaju kada se mase ujedinjuju u potragu za ponosom.

Bruce Lee smatra da su dela put do samopouzdanja i samopoštovanja.
Uspostavljanje i održavane samopoštovanja je trajni zadatak i traži sve od svakog od nas. Moramo da dokazujemo naše vrednosti i opravdavamo sopstveno postojanje iznova, svakog dana. 

 

 

bizlife.rs

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.