datum rođenja

 Možda nisu svi toliko voljeni kao 867-5309, telefonski broj izvesne Dženi, iz pesme Tomija Tutona, niti zastrašujući kao 666 malerozni kao 13 srećni kao 7 ili misteriozni kao 42 ali bez nekih među njima ne bi se mogla da izračunati ni površina kruga, ni rešiti jednostavnija jednačina.

 

Evo sedam brojeva koji predstavljaju neizostavni deo prirodnih nauka i koji su umnogome pomogli u rešavanju velikog broja naučnih problema.

reklame

 

1. AVOGADROV BROJ

Mada je voda napitak koji konzumirate svakodnevno, verovatno se retko zapitate koliko se molekula H2O nalazi u jednoj čaši. Međutim, hemičarima je dobro poznato da 18 grama sadrži 6,0221515 ∙ 1023 molekula, te odatle mogu izračunati koliko se nalazi i u jednoj čaši (zaprimine 2dl).
Broj 6.0221515 ∙ 1023, koji im omogućava da “prebroje” ovoliko sitne čestice je Avogadrov broj (NA). Poznat je još i kao Avogadrova konstanta i koristi se za opisivanje atoma, molekula, jona i elektrona i predstavlja broj čestica u jednom molu bilo koje supstance.

HOROSKOP ZA POLJUPCE: Baš ovako se ljube znakovi u zodijaku

Dobio je naziv po italijanskom naučniku Amadeu Avogadru za koga se dugo smatralo da je došao do zaključka da je zapremina idealnog gasa proporcionalna broju atoma ili molekula. Međutim, on nikada nije pokušao da izračuna ovu konstatu. To je uradio francuski fizičar Džozef Lošmit 1865. godine koristeći kinetičku teoriju gasova (teorija koja na zadovoljavajući način opisuje mnoge osobine razređenog gasa).

Avogadrov broj je prvobitno definisan kao broj atoma u 12 grama ugljenikovog izotopa S-12 i nije imao svoju fizičku jedinicu, dok je mol definisan kao Avogadrov broj atoma, molekula ili nekih drugih čestica. Tek kada je mol dobio svoje mesto u Međunarodnom sistemu jedinica (RS), Avogadrovom broju je promenjena definicija. Brojčana vrednost je ostala ista, ali je sada dobio i jedinicu, i time postao fizička konstanta.

2. BROJ PI

Prošlog meseca, 14. marta (3/14) obeležen je dan broja pi, jedne od konstanti koja je oduvek privlačila najviše pažnje u matematici. Njena istorija počinje još pre oko 4000 godina, kada se među ljudima pojavila potreba za određivanjem dužine kružne linije. Tokom izračunavanja je uočeno da je odnos prečnika i obima kruga uvek isti i približno iznosi 3.14159 …

Taj broj je dobio naziv pi – p, kao početno slovo grčke reči perimetros (perimetar) što znači meriti okolo, a njegov simbol, kao konstantu u matematici, uvodi Vilijam Džouns 1706. godine. Ona se naziva i Arhimedova konstanta, po gčrkom filozofu i matematičaru koji je tačno izračunao njegove prve dve decimale.

OVAKO ŽENE POKAZUJU DA ŽELE SEKS: Mali signali koji govore DA JE SPREMNA!

Mada je još u staroj Grčkoj bilo poznato da je njegova vrednost otprilike dvadeset dve sedmine (p ≈22 / 7) Pi je iracionalan broj, ne može se napisati kao odnos dva cela broja. Još jedna njegova važna osobina je transcendentnost.

To znači da ga je nemoguće izraziti korišćenjem četiri osnovne računske operacije i korenovanja nad konačnim brojem celih brojeva. Ovo je takođe dokaz da je kvadratura kruga nemoguća.

3. IMAGINARAN BROJ

“U istoriji matematike nema većeg iznenađenja od činjenice da su kompleksni brojevi shvaćeni i sintetički i analitički, pre negativnih brojeva” istakao je u svojoj knjizi veliki matematičar E.T. Bel. Zvuči paradoksalno, ali prvi suštinski korak ka pravilnom shvatanju i konačnom usvajanju negativnih brojeva desio se tek kada su kompleksni brojevi stekli svoj matematički “legitimitet”.

Imaginarne brojeve je definisao italijanski matematičar Rafael Bombeli 1572. godine. U to vreme smatrani su besmislenim, nimalo korisnim i bili odbacivani, kao nula svojevremeno. Njihovo uzdizanje desilo se u trenutku kada se pojavila potreba za definisanjem kvadratnog korena iz negativnog broja, jer do tada nije postojao nijedan realan broj koji bi rešio taj problem. Bombeli je tada uveo nov broj – imaginarnu jedinicu.

UMETNOST UDVARANJA: SMUVAJ GA I NATERAJ da se slepo zaljubi u tebe!

Zanimljivo je to što sada imaginarni brojevi kao da iskaču svuda oko nas i mogu se naći kod mnogo jednačina koje se koriste u elektrotehnici, kvantnoj mehanici i Ajnštajnovoj teoriji relativiteta. Samim tim, jasno je da su kompleksni brojevi postali sastavni deo mnogih prirodnih nauka, naročito fizike, mehanike, elektrotehine. S obzirom na to, mora da su igrali važnu ulogu u stvaranju i postojanju našeg univerzuma.

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.