da li vaše ime i prezime privlači novac,

Ime je ono što nas u velikoj meri određuje i nešto što nosimo ceo život.

Ono je neodvojivo od svakog čoveka i zato je važno da znate šta Vaše ime znači, i još važnie da znate kako ćete nazvati svoje dete.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u najpopularnija imena za devojčice u Srbiji spadaju Milica, Anđela i Teodora, i to u proteklih dvadesetak godina. Kao što vidimo iz spiska, prednjače hrišćanska imena latinskog i grčkog porekla, kao i biblijska starohebrejska imena. Sada Vam donosimo i listu najčešćih ženskih imena i njihova značenja.

reklame

Ana –  Ovo je jedno od mnogih biblijskih vlastitih imena, vrlo raširenih u svetu. Na izvornom hebrejskom, a onda i na grčkom  jeziku glasi Hannáh i znači milost, ljupkost

Aleksandra – Ovo ime vodi poreklo od svog muškog oblika Aleksandar koji je u latinskom jeziku  Alexander, izvorno grčki Aléxandros. Ime je stvoreno od glagola aléxo – branim i imenice anér (u genitivu andrós) – čovek, junak.

Anđela – Reč je obliku imena “Angela” koje potiče od grčke reči “angelos” ili “Aggelos” i označava božjeg poslanika ili anđela. Na latinskom i italijanskom je deminutiv, odnosno označava malog anđela. Veruje se da se u Srbiji pojavilo u 19. veku, kad i prezime “Anđelković”.

Danijela – Žensko ime nastalo od imena Danijel pa ima isto značenje Bog sudi ili Bog je moj sudija.Drugi oblik ovog imena je Daniela.

Danica, Dana – Žensko ime slavenskog porekla. Poreklo vodi od zvezde Danice (planete Venere).

Ivana –  Ovo je jedno od najučestalijih imena u hrišćanskom svetu. U kalendaru su mnogi i različiti Ivani. Ime je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv.

Jasmina – Žensko ime nastalo na onovu imena cveta jasmin. Muška verzija ovog imena je Jasmin.Ovo ime se javlja i u drugom obliku kao Jasminka.

Jelena – Poreklo ovog imena vodi od grčkog Helena. Potiče od grčkih reči Elene, Helene, izvorno hele u značenju sjajna, blistava.

Jovana – Ženska varijanta imena Jovan, a koje je proizašlo iz latinskog imena Johanes (Johannes), koje je došlo od grčkog imena: Johanes (Ιωαννης), a ono od hebrejskog imena Johanan (יוחנן). Znači, onome kome se Bog smilovao.

Katarina -Žensko ime koje je skraćenica grčkog oblika Aikatheríne, starogrčki (eolski) ái znači uvek, a kathará – čist, dakle, uvek čista.

Marija – Biblijsko ime. Najčasnija je Isusova Majka. Upravo s obzirom na nju, Marija je vekovima najraširenije ime u hrišćanskim zemljama, s vrlo mnogo verzija, a često i u sklopu s drugim imenima.  U aramejskorn jeziku ime se izgovara Mariam, pa jedno tumačenje kaže da dolazi od reči mar(a) – gospođa, uzvišena ili prema staroegipatskoj reči mry(t) – ona koju Bog ljubi. Drugi tumače da hebrejska reč Mirjam dolazi od hetitske reči (imena) Maria u značenju koja je kao koplje, reč mari, naime, znači koplje.

Sara – Biblijsko ime. Došlo nam je preko engleskog “Sara(h)”, iz starohebrejskog “sara” – najviša, istaknuta, čuvena, poznata. Popularno je u zapadnoevropskim jezicima od najstarijih vremena do danas.

Teodora – Potiče od grčkog “Theodoros”, koje se sastoji od “theos” (Bog) i “doron” (dar) – Božiji dar.Po narodnoj tradiciji nadevalo se detetu koga su roditelji dugo i željno očekivali pa ima ga napokon Bog dao.

 

telegraf.rs

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.