Nije žena sve što viče

 

Ne serem bez potrebe

 

Status veze: odvezan